› Takaisin graafiseen esitykseen

Kalatalousalueiden ensimmäiset yleiskokoukset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset kutsuvat kalastuslain (379/2015) 129 § nojalla kunkin kalatalousalueen koolle sen ensimmäiseen yleiskokoukseen. Kokouskutsut ovat nähtävissä ELY-keskuksen nettisivulla 2.1.2019 alkaen. Kalatalousalueiden ensimmäisten yleiskokousten kokouspöytäkirjat ovat myös nähtävissä ELY-keskuksen nettisivulla kokouksen jälkeen määräajan. Asiakirjoihin voi tutustua virka-aikana myös ELY-keskuksen kalatalouspalveluja tarjoavissa toimipaikoissa.

Kalatalousalueen kokouskutsut julkaistaan hallintolain (434/2003) 62 § mukaisena yleistiedoksiantona, koska mm. kalastusoikeuden haltijoiden yhteystietoja ei ole kattavasti saatavilla. Yleistiedoksianto on julkaistu Virallisessa lehdessä, sekä ELY-keskuksen verkkosivulla ja kalatalouspalveluja tarjoavien toimipisteiden ilmoitustauluilla.

Kokoukseen ovat tervetulleita kalatalousalueen jäsenet (KalL 25 §), joita ovat mm. alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Kokoukseen voi osallistua myös alueellisten luonto- ja ympäristöjärjestöjen sekä saamelaisten kotiseutualueella Saamelaiskäräjien edustajia sekä erikseen kutsuttuja asiantuntijoita.

Kokouksen alussa osallistujan tulee varautua osoittamaan henkilöllisyytensä sekä valtuus kalatalousalueen jäseneksi. Jotta vesialueen omistajan, osakaskunnan tai vesialueiden omistajien yhteenliittymän edustajan osallistumisoikeus ja äänioikeus yleiskokouksessa voidaan todeta, on osallistujan pystyttävä osoittamaan, mitä kiinteistörekisteriyksikköä tai -yksikköjä (kiinteistörekisterinumerot) hän edustaa, ja että hänellä on laillinen oikeus edustaa näitä yksikköjä. Äänimäärä on vesialueen omistajien osalta porrastettu vesialueen hehtaarimäärän mukaan. Lisäksi kokoukseen osallistuvilla kalastusalan järjestöjen ja alueellisten luonto- ja ympäristöjärjestöjen sekä saamelaisten kotiseutualueella Saamelaiskäräjien edustajilla tulee olla mukanaan valtakirja tai vastaava dokumentti osoittamaan osallistumisoikeutta kokoukseen. Jonkin kalatalousalueen jäsenen poissaolo ei estä asioiden käsittelemistä ja yleiskokouksen suorittamista.

Kalatalousalueen ensimmäinen yleiskokous mm. päättää alueen järjestäytymisestä, valitsee hallituksen ja valmistelee säännöt toimintaansa varten ELY-keskuksen vahvistettavaksi.

Päivitetty