Maaseutuelinkeinot

KuvituskuvaAjankohtaista

Maaseutuelinkeinojen kehittäminen ja maaseudun elinvoimaisuuden turvaaminen on yksi ELY-keskusten tehtävistä. Tavoitteena on maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen sekä kalatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen edistäminen.

ELY-keskukset tukevat maatilojen, maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittavien pk-yritysten ja maaseudun mikroyritysten investointeja ja kehittämistä. Tukea voidaan myöntää kehittämishankkeille, jotka edistävät elinkeinojen toimintamahdollisuuksia sekä kannustavat uuden yritystoiminnan aloittamiseen ja toimivien yritysten kehittämiseen.

Tukitasot ja rahoitusmuodot vaihtelevat hieman ELY-keskuksittain. Kun suunnittelet investointia, rakentamista tai muuta kehittämistoimintaa, ota yhteyttä alueen ELY-keskukseen.

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

 

TIETOA ALUEELTA

Maaseutuelinkeinot – Kaakkois-Suomi 

Maaseutupalvelut-yksikön tehtävänä on maaseudun kehittäminen Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Yksikön kautta kulkevat maaseuturahaston avustukset, joista hyötyvät niin Kaakkois-Suomen maatilat, yrittäjät, asukkaat kuin ympäristökin. Maaseutupalvelut-yksikössä myös valvotaan tukien käyttöä ja osallistutaan elintarviketuotannon ohjaukseen.

Kaakkois-Suomen maaseudun kehittämistä ohjaavat Kaakkois-Suomen maaseutustrategia 2014-2020 ja alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma. Kaakkois-Suomen maaseudun kehittämisen strategisina painopisteitä ovat toimiva elintarvikeketju, metsätalous ja bioenergia, matkailu, paikallistalous ja yhteisöt sekä vapaa-ajan asuminen, luonnonvarat vahvuutena, maaseudun infrastruktuuri ja yrittäjyyden vahvistaminen.

Tutustu Kaakkois-Suomen maaseutustrategiaan ja alueelliseen maaseudun kehittämissuunnitelmaan:                      

Lisätietoa rahoituksesta:


Päivitetty